Co to jest sterownik?

Elektronika

Sterownik to program (lub jego fragment), który jest odpowiedzialny za dane urządzenie. Jest on pośrednikiem między urządzeniem a resztą systemu komputerowego. Odmianą sterownika jest PLC, czyli Programowalny Sterownik Logiczny. Można go swobodnie zaprogramować, używając do tego odpowiedniego języka. Jak zbudowany jest sterownik PLC? Podstawową częścią sterownika jest jednostka centralna, zajmująca […]